Образование

Медицина в Медицински Факултет на Тракийски Университет
– Ст. Загора, 1996 г.

Медицинска практика

УМБАЛ "Александровска" - Клиника по Клинична Алергология
ДКЦ "Александровска" ЕООД - София
ДКЦ 14 ЕООД - София

Медицински Университет – София, Асистент в Катедра по Клинична Алергология

Работно време:

Клиника по Клинична Алергология – 08.00 - 14.00 ч. всеки работен ден

ДКЦ Александровска – Понеделник, Сряда и Петък - прегледи по НЗОК
Всеки работен ден - прегледи по Здравноосигурителни Фондове и платен прием

ДКЦ 14 гр. София – Вторник и четвъртък - 14.30 – 18.00 ч. – платен прием